Urządzenie gabinetu medycznego w szkole

Obowiązujące od 2019 roku zapisy w sprawie opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym podkreślają istotność profilaktyki, przypisując pielęgniarkom pracującym w szkołach rolę koordynatora aktywności na rzecz zdrowia dzieci. Miejscem realizacji ich zadań są właściwie przystosowane pomieszczenia, znajdujące się w obrębie placówki edukacyjnej, lub w przypadku ich braku – w poradni POZ.

Aby mogły one pełnić swoją funkcję, powinny zostać zaopatrzone w odpowiednie przyrządy. Nie może braknąć w nich narzędzi takich jak: ciśnieniomierz automatyczny czy waga ze wzrostomierzem, które są niezbędne do prowadzenia skriningu, oraz środków do odkażania i opatrunków wykorzystywanych podczas udzielania pomocy przedmedycznej.

Za organizację pokoju profilaktyki zdrowotnej odpowiada organ nadzorujący szkołę.

O czym należy pamiętać, urządzając pokój medyczny w placówce edukacyjnej?

Wyposażenie pokoju profilaktyki zdrowotnej jest dokładnie określone rozporządzeniami, co umożliwia zadbanie o interesy i osoby udzielającej świadczenia, i świadczeniobiorcy. Wszystkie powierzchnie w pomieszczeniu muszą być wygodne do przecierania płynami do dezynfekcji, a jałowe gazy, zimne okłady na kolano oraz przylepce przechowywane w zabezpieczonych szafkach.
W widocznym miejscu powinny być położone także rękawice lateksowe bezpudrowe oraz ręczniki papierowe. Do koniecznego wyposażenia pokoju profilaktyki zdrowotnej zalicza się także ciśnieniomierz automatyczny, stetoskop pediatryczny oraz termometr bezdotykowy Braun, Tech-Med lub inny, opracowany przez cenioną firmę.

Gabinet pielęgniarki powinien być w każdej szkole

Mając na uwadze bezpieczeństwo oraz higienę uczniów, trzeba zadbać również o niezbędną ilość preparatów odkażających powierzchnie, artykułów papierowych oraz pakietów z narzędziami do wielokrotnego użytku. W przypadku przygotowywania ich w pomieszczeniu, warto zaopatrzyć się w sterylizator do mikrofali, który znacząco ułatwi dezynfekcję.

W kwestii pokojów profilaktyki zdrowotnej znajdujących się w szkołach, niezwykle istotne jest właściwe zorganizowanie przestrzeni i troska o jej czystość, co pozwoli uniknąć niekontrolowanego namnażania się bakterii i wirusów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *