Jak dzisiaj być dobrym rodzicem?

Nowoczesne podejście do relacji w rodzinie można spostrzec już od paru lat. Główne ze zmian odnoszą się do odchodzenia od klasycznego podejścia pojmowania rodziny. Opiekunowie z uwagi na codzienność zmuszeni również są bardziej do tego, aby koncentrować się na awansie zawodowym. Wiąże się to zarówno z atutami, jak i z niebezpieczeństwami.

Rodzina to główne środowisko o charakterze wychowawczym, potrzebne człowiekowi na każdym z etapów życia. Nie tak dawno przeważał wzorzec rodziny pełnej. Teraz często można zauważyć rodziny, w których dziecko albo dzieci wychowywane są przez jedną osobę starszą. Częściej bowiem niż w latach wcześniejszych dochodzi do rozwodów.

Nie da się zaprzeczyć, że rola środowiska rodzinnego jest znacząca dla rozwoju ruchowego, umysłowego, emocjonalnego, etycznego oraz socjalizacyjnego u dziecka. To rodzice od wczesnych lat mają wpływ na kształtowanie się osobowości malucha, odpowiadając na jego potrzebę miłości, przynależenia oraz bezpieczeństwa. Samotne rodzicielstwo, rodziny zrekonstruowane, wzrastająca liczba rozwodów to czynniki, jakie o wiele częściej towarzyszą rodzinom. Abstrahując zaś od tego, jak sporo zmieniło się w tym obszarze, nadal rodzice muszą skoncentrować się na tym, aby w przypadku zmian w domu rodzinnym zwracać większą uwagę na dziecko oraz jego oczekiwania.

Na fakt, jak aktualnie żyją rodziny miał również wpływ progres innowacyjnych technik. Świat online oraz progres urządzeń mobilnych przynoszą mnóstwo korzyści, natomiast związane jest to również z zagrożeniami. Obecnie świat internetowy stał się dla wielu osób codziennością. Pociechy o wiele wcześniej też rozpoczynają korzystanie z urządzeń elektronicznych oraz sporo czasu spędzają przed telewizorem. Mają również nieograniczony dostęp do sieci. Dlatego należy bardziej niż dotychczas zwracać uwagę na to, do jakich treści maluchy posiadają dostęp. Nadal ważne powinny pozostawać klasyczne sposoby rozwoju dzieci: interakcje z rówieśnikami, ruch i zabawa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *